Personvererklæring | Valley
Logoen til Valley AS

Personvernerklæring

Bølgefigur

personvern

Personvernerklæring for Valley AS.

 1. 1. Behandlingsansvarlig

  Simon Kinn Bjørnøy er på vegne av Valley AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 2. 2. Formål med behandlingen

  Vi lagrer adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

 3. 3. Innhenting av personopplysninger

  Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.

 4. 4. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

  Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 5. 5. Sletting av personopplysninger

  Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

 6. 6. Rettigheter for den registrerte

  Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 7. 7. Personvernombud

  Vi har et personvernombud, Simon Kinn Bjørnøy, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

 8. 8. Informasjonssikkerhet

  Informasjonssikkerhet Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Kontaktinformasjon Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

  Valley AS
  Karvesvingen 5, 0579 Oslo
  post@valley.no

BølgefigurBakgrunnsmønsterBakgrunnsmønster

Har du et prosjekt?

Få prisestimat innen 48h